menedżer logistyczny
Historie sukcesów

Barsan Global Logistics: dzięki GoRamp skróciliśmy o połowę czas trwania operacji magazynowych

,,Barsan Global Logistics’’, jedna z największych na świecie globalnych firm logistycznych, współpracuje z ,,GoRamp’’ od początku 2021 roku i już po kilku miesiącach odnotowała znaczny wzrost wydajności operacyjnej.

Dzięki ,,GoRamp’’ operacje magazynowe firmy ,,Barsan Global Logistics’’ zostały zredukowane o 50%, a koszty zmniejszyły się o prawie jedną czwartą.

W przeszłości globalny lider ,,Barsan Global Logistics’’, podobnie jak wiele innych firm logistycznych, borykał się z problemem nieefektywnej organizacji łańcucha dostaw w obliczu szybko rosnących ilość transportu. Działając w 39 krajach na całym świecie, firma logistyczna poszukiwała prostego rozwiązania cyfrowego, które mogłoby usprawnić przepływy i procesy w magazynach w jej największych centrach logistycznych w Stanach Zjednoczonych, Chinach, Azji i Europie. Firma chciała uniknąć kolejek transportowych, skrócić czas opóźnień i uniknąć ciągłych kar za przestoje.

,,Barsan Global Logistics’’ dążyła do usprawnienia wielowarstwowej i złożonej komunikacji między działami firmy, oddziałami transgranicznymi, partnerami biznesowymi, klientami, dostawcami i stronami trzecimi. Firma poszukiwała również sposobu, aby wszystkie zainteresowane strony mogły zdalnie śledzić łańcuch dostaw, magazynowanie i logistykę w jednym systemie, wykrywać zakłócenia operacyjne i rozwiązywać je w czasie rzeczywistym.

pracownik w biurze
Dzięki ,,GoRamp’’ operacje magazynowe firmy ,,Barsan Global Logistics’’ zostały zredukowane o 50%, a koszty zmniejszyły się o prawie jedną czwartą.

Codzienne procesy biznesowe były przeciążone, nieelastyczne, niewygodne i nieefektywne, ponieważ wykorzystywano zbyt wiele różnych form komunikacji: arkusze kalkulacyjne Excel, dokumenty, wiadomości, rozmowy telefoniczne - wyjaśnia Fatih Ozdemir, szef ,,Barsan Global Logistics’’.

,,GoRamp’’ zaproponował firmie ,,Barsan Global Logistics’’ wdrożenie cyfrowego magazynu, systemu, który pomógłby zdigitalizować procesy we wszystkich kluczowych punktach łańcucha dostaw i logistyki, zmniejszyć ryzyko finansowe i rozwiązać problemy biznesowe.

Według szefa ,,Barsan Global Logistics’’, system ,,GoRamp’’ znacznie poprawił relacje z dostawcami i sprawił, że praca stała się płynniejsza, bardziej spójna, przewidywalna i mniej stresująca.

Firma ,,Barsan Global Logistics’’ była w stanie wyeliminować zatory drogowe i uniknąć kar dla przewoźników z powodu przestojów. Jedną z głównych zalet systemu ,,GoRamp’’ jest jego niezwykle wygodna obsługa, która eliminuje żmudną pracę ręczną.

Według Fatiha Ozdemira, dyrektora firmy, system ,,GoRamp’’ jest poprostu "świetny".

,,Barsan Global Logistics’’ jest jedną z największych firm logistycznych na świecie. Została założona w Turcji w 1982 roku i prowadzi 80 centrów logistycznych w 44 krajach w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Chinach, Europie i Azji.

Dowiedzcie się więcej o rozwiązaniu ,,GoRamp’’ do zarządzania magazynem.

Czytaj więcej