GoRamp - zarządzanie oknami czasowymi
Blog zarządzania transportem

Co to jest system zarządzania magazynem?

Logistyka rozwiązań informatycznych rośnie i standard który istniał kilka lat temu zarządzania procesami za pomocą informacji ustnych, plików Excel, notebooków lub połączeń telefonicznych i e-maili – dziś ustępuje miejsce dla innowacyjnych, łatwych w zarządzaniu rozwiązań online, które nie tylko pomagają zidentyfikować ukryte niedociągnięcia w łańcuchu dostaw ale także poprawiają efektywność zarządzania procesami logistycznymi.

Jednym z takich narzędzi – System zarządzania magazynem lub Warehouse Time Slot Management System (system zarządzania oknami czasowymi)

GoRamp system zarządzania oknami czasowymi

Tego rodzaju systemy pomagają zoptymalizować operacje pracowników magazynu i platform załadunkowych. Rozwiązanie zmniejsza również przestoje ciężarówek i eliminuje chaotyczny gromadzenie się aut oraz niepotrzebny ruch w magazynie. Jedną z najważniejszych wartości w perspektywie długoterminowej jest scentralizowana informacja, która umożliwia pełną identyfikowalność i opracowanie planów wydajności.

Korzystając system zarządzania magazynem jest zoptymalizowany proces dostawy jako całość i zapewnia dodatkową funkcjonalność dla systemów zarządzania logistyką transportu.

Cytując jednego z pracowników magazynu: „Takie systemy wypychają nas z ciemnej ery, zapewniają przejrzystość i analitykę, dają pełną kontrolę nad przybyciem i załadunkiem/rozładunkiem ciężarówek, oraz zarządzanie zasobami”.

Prawdą jest, że digitalizacja niektórych procesów wydaje się tak ważna – jednak zwiększona podaż zaczęła się dopiero niedawno.

Na wczesnych etapach zarządzania dostaw wiele firm kontroluje informacje za pomocą systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP). Na drugim końcu procesu produkcyjnego używają systemu zarządzania magazynem (WMS).

Jednak przed pojawieniem się systemu zarządzania magazynem, firmy nie miały kontroli nad interwałem czasowym od momentu przybycia towarów do magazynu i do momentu rozładunku lub odwrotnie – w celu pełnej cyfryzacji wyjścia towarów z magazynu.

Systemy zarządzania magazynami zapewniają widoczność procesów, co ostatecznie podnosi poziom obsługi klienta.

Czas = pieniądze

Często systemy zarządzania magazynem zapewniają nie tylko wygodniejszą kontrolę, ale także obniżają koszty bezpośrednie.

Na przykład, kiedy kierowcy przybywają do magazynu, jest określony czas na rozładowanie lub załadowanie ładunku. Za przestoje spowodowane niepewnym czasem pracy płacone są grzywny, które często powodują dodatkowy czas na rozstrzyganie sporów.

Brak możliwości śledzenia – dużo czasu i kosztów finansowych ponosi zarząd informacji ustnej.

System zarządzania także optymalizuje operacje załadunku i rozładunku, oszczędzając czas i pieniądze, a także podnosząc jakość pracy pracowników i obsługi klienta.

Systemy zarządzania magazynem mogą zwiększyć wydajność załadunku i rozładunku oraz zoptymalizować zarządzanie dostawą ładunku o 30%.

Takie narzędzia do zarządzania magazynem pomagają znacznie zmniejszyć zasoby pracy i administracji, zatrudnienie pracowników magazynu, i mieć pełną informacje oraz dokumentację dotyczącą produkcji w toku.

Połączenie takich rozwiązań z chmurowymi rozwiązaniami logistycznymi TMS (HYPERLINK I GORAMP TMS) zapewnia komunikację w czasie rzeczywistym z partnerami łańcucha dostaw i umożliwia zarządzanie przesyłkami online – dzięki temu cały łańcuch logistyczny jest płynny i łatwy w zarządzaniu.

Zasoby pieniężne i ludzkie maleją.

Koszt systemów zarządzania magazynem

Koszt często mogą być powodem do zniechęcania wdrażania systemów w firmie, ale ważne jest, aby zdawać sobie sprawę, że tworzenie indywidualnych rozwiązań w firmie jest nie tylko nie popularne ze względu na wysoki czas i koszty związane z wdrażaniem systemu , administracją i aktualizacjami, ale również to nie ma sensu.

Na rynku jest coraz więcej rozwiązań, które rozwiązują problemy pojedynczo lub łącznie.

Dane pokazują, że technologia chmury może znacznie obniżyć koszty prowadzenia firmy, ponieważ klient płaci tylko miesięczny czynsz za wynajem strony platformowej, który jest kilkakrotnie niższy niż rzeczywisty koszt produktu, nawet po kilkuletnim nakładzie pieniężnym.

Rozwiązania są stale aktualizowane i zawsze zgodne ze standardami rynkowymi, a dostawca produktu zapewnia wsparcie dla produktu.

W rzeczywistości korzystanie z systemu stało się absolutnie przystępnym narzędziem zarówno dla dużych, jak i małych firm o stosunkowo skromnych budżetach.

Korzyści są oczywiste w obu przypadkach.

A więc systemy zarządzania magazynami pozwalają na optymalizację procesów logistycznych, są łatwe do wdrożenia i zapewniają wymierne wyniki w zakresie oszczędności kosztów. Umożliwia także centralne zarządzanie wszystkimi informacjami, pełną identyfikowalność i tworzenie planów wydajności.

Czytaj więcej