kontenery
Blog zarządzania transportem

Efektywne procesy logistyczne [2024]: 4 sposoby optymalizacji łańcucha dostaw

Procesy w logistyce – na czym polega

Doznajcie się, jak wydajne procesy logistyczne mogą zoptymalizować Wszy łańcuch dostaw. Dowiedzcie się, jakie metody i modele możecie zastosować, aby poprawić efektywność Waszych operacji logistycznych.

Głównym celem logistyki jest dostarczenie odpowiedniego towaru, odpowiedniemu klientowi, w odpowiedniej ilości, w odpowiednim czasie, na odpowiednie miejsce oraz w odpowiednim stanie.

Procesy w logistyce — są taki procesy, który w sposób uporządkowany i uregulowany łańcuch operacji, który jest mocno związany z przepływem materiałów i dóbr. Który opiera się na fizycznym dostarczaniu produktów przez kolejne etapy działalności firmy, aby w wyniku zrealizować cel, którym jest dostarczenie towarów i dóbr. Proces w logistyce obejmuje w sobie:

 • obsługę klienta,
 • prognozowanie popytu,
 • przepływ informacji,
 • kontrolę zapasów,
 • czynności manipulacyjne,
 • realizowanie zamówień,
 • procesy zaopatrzeniowe,
 • pakowanie,
 • czynności transportowe oraz składowanie.

Proces logistyczny uruchamia zbiór czynności częściowo uporządkowanych poprzez bezpośrednie albo pośrednie stosunki transferowe, zrealizowane w celu osiągnięcia określonego efektu, wykonywanych zgodnie z ustalonymi zasadami, które uwzględniają różny wewnętrzny i zewnętrzny elementy, które mają wpływ na realizacji procesu. Wszystkie wyżej wymienione etapy i procesy skumulowane między sobą stanowią system logistyczny oraz łączą w siebie podsystemy jak:

 • zaopatrzenie,
 • produkcja,
 • transport i magazynowanie,
 • zbyt.

Procesy logistyczne z różnych powodów wymagają nieustannego doskonalenia. Powodów do doskonalenia są wiele: globalizacja gospodarki, wzrost konkurencji, wysoki wymagania i oczekiwania klientów odnośnie do jakości produktów i obsługi oraz skracania czasu i dotrzymywania terminowości dostaw, a także obniżenia kosztów obsługi. Wszystko to wiąże się, ze doskonalenie procesów logistycznych.

Modele procesów logistycznych

Wzorcowym modelem procesów logistycznych jest Model Supply Chain Operations Reference Model, w skrócie SCOR opracowany przez Supply Chain Council jest do analizy, opisu, a także do projektowania łańcuchów dostaw. Model SCOR ma 5 wskaźników, który wyodrębnia funkcjonowanie łańcucha dostaw i łączą:

 • wskaźnik czasu cyklu produkcji i realizacji zamówienia,
 • wskaźnik kosztów,
 • wskaźnik jakości usług,
 • wskaźnik aktywów.

Te wskaźniki pozwalają na analizowanie procesu dostaw, klasyfikować dostawców, badać proces produkcji i analizować realizację dostaw do klientów.

Kolejnym modelem procesów logistycznych stanowi Model SIPOC to instrument, który pomaga przedstawić zdolność projektu, który zawiera obszar działalności przedsiębiorstwa. Model SIPOC jest używany do zilustrowania ruchu produktów i organizacji procesu obsługi. Ten model jest przede wszystkim przydatny w sytuacjach, gdy przedsiębiorstwo wczesnej nie zdecydowało się na żaden model. Układ SIPOC to instrument używany przez zespół do poznania wszystkich ważnych elementów projektu oraz doskonalenia procesów przed rozpoczęciem prac.

Kroki modelu SIPOC:

 • Ustalenie „punkt wyjścia”
 • Identyfikacja jednostek organizacyjnych
 • Ustalenie celów
 • Ustalenie partnerów
 • Specyfikacja przypadków z przeszłości, analiza wymagań i ich spełnienia
 • Ustalenie uczestników procesu
 • Wypracowanie wzorcowego przebiegu procesu
 • Stworzenie modelu procesu odwołującego się do aktualnej realizacji
 • Analiza przebiegu procesu w przeszłości
 • Wskazanie skorygowanych działań do wyznaczonych jednostek
 • Stworzenie dokumentacji procesu
 • Określenie klasy sytuacji, w których model może być wykorzystywany

Projekty jako narzędzie w procesach logistycznych

Doskonalenie procesów logistycznych przypuszczalnie może mieć formę niedużych ulepszeń bądź też większych, np. budowy procesów od nowa. Ulepszenie procesów logistycznych mogą pojawić się w bieżącej procesach, w formie wprowadzania różnego rodzaju udoskonaleń tego, co już istnieje, na podstawie zaobserwowanych odstępstw od przyjętych reguł. Aczkolwiek znacznie zmiany procesów logistycznych są uboczną zmianą w strategii firmy lub w wymaganiach klientów.

Taki zmiany zostają wprowadzane za pośrednictwem projektów. Wśród nich projekty IT, które nie dążą do powstania koniecznych produktów, ale służą rozwojowi lub poprawie prace firmy. Często taki projekty wiążą się z wysokimi nakładami finansowymi. Zastosowanie projektów do doskonalenia przedsiębiorstwa, w tym również na procesy logistyczny, ma miejsce zarówno w przedsiębiorstwach skierowanych na indywidualną realizację zamówień klienta, jak i na przedsiębiorstwach produkujących „na zapas”.

Do procesów logistycznych należą procesy związane z przepływem surowców, produkcją oraz dostaw do klienta, ale również właściwy przepływ informacji. Rolą systemów informatycznych w logistyce jest zrealizowana poprzez procesy składania i opracowania zamówień. Systemy IT istotne wpływają na jakość i efektywność procesów logistycznych. System IT pozwalają na planowanie, koordynowanie, kontrolowanie przepływów logistycznych w łańcuchu dostaw.

Typowe zadania systemów informatycznych w sektorze logistyki zawiera:

 • zaopatrzenie,
 • gospodarkę magazynową,
 • planowanie produkcji,
 • sprzedaż i dystrybucję
 • remonty i utrzymanie ruchu.

Mówiąc prostymi słowami, to daje możliwość ilościowego i wartościowego rozliczania magazynu, ewidencję analityczną zakupów oraz sprzedaży.

Przykładowym systemem informatycznym w pełni wspomagającego procesy logistyczne jest system SAP ERP. SAP ERP jest w pełni zintegrowaną aplikacją międzynarodowej klasy spełniającą główne wymagania biznesowe ze wszystkich branż rynku. Ten system obsługuje szerokie obszar procesów biznesowych: operacje finansowe, zarządzanie kadrą, realizację zadań logistycznych, projektowanie i wytwarzanie produktów, sprzedaż oraz serwisowanie. Zadania oraz operacje dla potrzeb logistyki i dystrybucji realizowane są w ramach modułu funkcyjnego Sales and Distribution.

Jak GoRamp może pomóc zoptymalizować Wasze procesy logistyczne?

Wybór odpowiedniego partnera logistycznego jest jak ustawienie kompasu na podróż Waszej firmy. Nie chodzi tylko o znalezienie osoby, która przewiezie towar z punktu A do B. Właściwym partnerem logistycznym nie będzie tylko sprzedawca; będą przedłużeniem Waszego zespołu. Zatem posiadanie solidnego, znającego się na technologii i niezawodnego sojusznika w dziedzinie logistyki może zapewnić Waszą przewagę konkurencyjną.

Jeśli chcecie usprawnić swój proces logistyczny, zarezerwujcie u nas demo i przekonajcie się, jak możemy Wam pomóc.

Czytaj więcej